Jesenius Központ Tudomány és Hit Jesenius Központ
1088 Budapest, Reviczky u. 4/c.
Tel.: (+36)-70/270-2480 (+36)-20/824-9585
E-mail: info[at/kukac]jesenius.hu
- Bemutatkozás -
 

Indokolt azt gondolni, hogy bárki, aki mikroszkópba néz bele, láthatja azt, hogy mi történik egy másik bolygón.
- Johann Strindberg


Kik vagyunk?
 Központunk 2004. novemberében alakult természettudósok, valamint protestáns teológusok, lelkészek együttműködésével az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem közös intézményeként.

Célunk, hogy az érdeklődők számára fórumot biztosítsunk a tudományok és a teológia, a hit és az értelem kapcsolatáról történő együttgondolkodásra, és az, hogy alkalmat adjunk arra, hogy gondolataikkal és észrevételeikkel gazdagítsák a dialógust.

A központ a nevét Nagyjeszeni Jeszenszky Jánosról kapta (latin nevén: Jesenius) (1566-1621), aki protestáns orvosprofesszorként a prágai egyetemen tanított, de érdeklődött többek között a kozmológia iránt is. Szoros barátság fűzte Keplerhez, aki a Jesenius által lefolytatott boncolás (1600) alapján tudta megmagyarázni a szem optikai funkcióit. Vértanúként halt meg.


A régmúltban szükségszerűen együtt volt a teológia és a tudomány.
A jövőben elkerülhetetlen lesz a teológia és a tudomány együttműködése.
A jelenben kerekasztal beszélgetésekkel, illetve évente egy konferenciával igyekszünk a két terület közeledését elősegíteni.
Szervezők
 
NévFoglalkozásIntézményFelekezet
Prof. Dr. Bolyki János (elnök)teológus-lelkész, professor emeritusKároli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Karreformátus
Dr. Viczián Istvángeológus, egyetemi magántanárMagyar Állami Földtani Intézetreformátus
Dr. Prőhle Pétermatematikus, egyetemi docensBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Matematika Intézetevangélikus
Dr. Béres Tamásteológus-lelkész, egyetemi adjunktusEvangélikus Hittudományi Egyetem, Rendszeres Teológia Tanszékevangélikus
Kodácsy Tamásteológus-lelkész és programozó matematikus, tudományos munkatársKároli Gáspár Református Egyetemreformátus
Kodácsy-Simon Eszter (kapcsolattartó)teológus és matematika-fizika tanár, PhD hallgatóEvangélikus Hittudományi Egyetem, Rendszeres Teológia Tanszékevangélikus
Anyaintézmények
 
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
Támogatóink
 
Metanexus Institute, Philadelphia USA